۵ تیر، ۱۳۹۶

شنوایی استریو: کیفیت صدای صاف تر، شفاف تر، طبیعی تر✅

در سیستم های پخش موسیقی به حالت استریو از ۲ بلندگو استفاده می شود. بنابراین کیفیت صدا صاف تر، طبیعی تر و شفاف تر است. وقتی از ۲ سمعک استفاده می کنید نیز شرایط به همین صورت است. یعنی شما دریافت و درک کامل تر و طبیعی تری از گفتار خواهید داشت.

پوشش وزوز✅

حدود ۵۰% از افرادی که وزوز دارند با استفاده از سمعک بهتر شدن وزوز را گزارش کرده اند. اگر فقط از یک سمعک استفاده شود کماکان احساس ناخوشایند وزوز در گوش که سمعک ندارد وجود خواهد داشت.                                                                                                                                                          .