۵ تیر، ۱۳۹۶

 

قانون طبیعت✅

اگر به طبیعت اطراف خود کمی بیشتر دقت کنید متوجه می شود که تمام جانداران اطراف شما اعضای جفت دارند. مثل ۲ پا، ۲ دست و ۲ بال و … پس اگر قرار بود شنیدن تک گوشی و دو گوشی هیچ تفاوتی با هم نداشته باشند به نظر شما اصلاً چرا موجودات ۲ گوش دارند؟

احساس تعادل شنیداری✅

مغز شما اطلاعات ورودی از تک تک گوش ها را دریافت کرده و آنها را با هم تلفیق می کند. به همین خاطر است که احسا شنیدن در وسط سر اتفاق می افتد. بنابراین اگر اطلاعات دریافت شده توسط مغز ناقص باشد احساس شنوایی شما نیز احساس کاملی نخواهد بود.