استارکی [Starkey]

 

 

محصولات سمعک استارکی

در سال ۱۹۶۷ فردی به نام William Austin در شعر مینه سوتا در امریکا اقدام به تاسیس شرکت خدمات و تعمیرات حرفه ای سمعک کرد. در سال ۱۹۷۳ استارکی اولین سمعک سفارشی خود به نام CE1 را به بازال عرضه کرد. سمعک استارکی برای آگاهی بخشی به مردمم برنامه اموزشی در نظر گرفت. برنامه ازموشی CARE که توسط سمعک استارکی ارائه شد شامل مجموعه جامعی از کتاب ها و نوارهای ویدیویی بود و مزایای شنیدن بهتر را توضیح می داد. ورود سمعک استارکی به دنیای دیجیتال در سال ۱۹۹۹ با ارائه سمعک cetera بود. سمعک استارکی در سال ۲۰۰۸ سیستم پردازش سیگنال Bluewave را ارائه نمود. این سیستم پردازش شبیه به سیستم عامل کامپیوتر بود. استارکی در سال ۲۰۱۷ پنجاه سالگی خود را جشن گرفت