تاریخچه مرکز

کلینیک شنوایی شناسی نیوشا که یکی از مجهزترین مراکز ادیولوژی شمال کشور محسوب میشود در سال ۱۳٨۴ در گرگان افتتاح شد.ادیولوژیست مرکز آقای عارف امیرخانلو فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران که حدود ۱۸ سال سابقه کار بالینی و کلینیکی دارند می باشد.آدرس کلینیک حدود ۶ سال در مجتمع پزشکی رضا،خیابان ولیعصر،بین عدالت ۱۲ و۱۴ بوده است که از سال ۹٠ به مکان جدید و دائمی خود واقع در خیابان ولیعصر،داخل عدالت ۱۴ ،مجتمع پزشکی کیوان منتقل شده است.